มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ร่วมลงนามข้อตกลงนักศึกษาแลกเปลี่ยน

30 ต.ค. 2558

 

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Professor Mamoru Tsukada Head, Center of International Exchange Programs จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้ง2มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้ง2ประเทศ ซึ่งจะเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559  อีกทั้งมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ยังให้ความสนใจในสาขาธุรกิจการบิน และสาขาอื่นๆที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง12A03 อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม