สัมมนาผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559

28 ต.ค. 2558

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  จัดสัมมนา “รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559” โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

โดยการสำรวจครั้งนี้สุ่มตัวอย่าง 110 สถานประกอบการ 11 กลุ่มอุตสาหกรรม คาดปี 2558 เฉลี่ยการปรับค่าจ้าง 5.04 % พร้อมลุ้นโบนัส 2.3 เดือน