ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมโครงการบุญมหากุศลถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๕๘

27 ต.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชาวศรีปทุม และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการบุญมหากุศลถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดปชานาถ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ (ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๑๒)

๑๓.๓๐ น.         พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ณ ชั้น ๑ อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

๑๖.๐๐ น.         นำองค์กฐิน จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไปตั้ง ณ ศาลาการเปรียญวัดปชานาถ

๒๐.๐๐ น.         พิธีฉลองสมโภชองค์กฐิน

วันเสาร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  (ขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๑๒)  

๐๙.๐๐ น.         คณะกรรมการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย ไปวัดปชานาถ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

๑๓.๐๐ น.         พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี

๑๕.๐๐ น.         เสร็จพิธี

ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมทำบุญถวายปัจจัยโครงการบุญมหากุศลถวายผ้ากฐิน สอบถามได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร.  ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑  ต่อ  ๒๑๓๘