เปิดประสบการณ์ ท่องโลกต่างแดน ณ ประเทศจีน

20 ต.ค. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศ “โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ฤดูใบไม้ร่วง 2015 เมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน” ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยนักศึกษาทุกคนจะได้รับการอบรมทางด้านภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม รวมถึงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ซึ่งมีกำหนดการเดินทางในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2558 รวม 14 วัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาจีนกลาง รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน จากคนจีน ณ ประเทศจีนโดยตรง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน