ม.ศรีปทุม เปิดติวเข้ม PAT GAT นักเรียนทั่วประเทศ

19 ต.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โครงการติวฟรีกับพี่จุฬา จัดโครงการ Turn Pro Go Admission by SPU โดยมี อ.เต้ย คุณปฐพี แย้มมีโชติ ติวเตอร์ในรายวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และ อ.เกตุ คุณเกตุสิริน ไพศาล ติวเตอร์ในรายวิชา GAT 2 ความถนัดทางอังกฤษ + เชื่อมโยง ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ทั่วประเทศ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา