หลักสูตรฮ๊อต “ธุรกิจเรือสำราญ” คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

16 ต.ค. 2558

สื่อมวลชนให้ความสนใจหลักสูตร “การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ” ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนด้านการบริการบนเรือสำราญ โดย ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ช่อง TNN 2 ได้เชิญ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ในประเด็นเกี่ยวกับ “ธุรกิจเรือสำราญ สร้างงาน สร้างรายได้”  โดยจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ช่อง TNN 2 Truevision HD784 ณ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 สามเสน กรุงเทพฯ