มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุน 120,000 ชมรมวิศวกรรมโยธา SPU

14 ต.ค. 2558

ชมรมวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนค่ายอาสา โครงการ “ออกค่าย ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินทุนสนับสนุนในการทำกิจกรรมของชมรม จำนวน 120,000 บาท หลังจากได้ที่ได้ส่งโครงการค่ายจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เข้าประกวด ซึ่งมี อาจารย์ชลัท พงษ์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรม

*** — สำหรับกิจกรรมของ ชมรมวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะออกดำเนินการตามโครงการค่ายจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ คือ “สร้างอาคารห้องสมุด” ขนาด 6×8 เมตร จำนวน 1 หลัง ให้กับ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 22-ธันวาคม 2558 11 มกราคม 2559