รวมพลคนกีฬา โบว์ลิ่งการกุศล SPU

9 ต.ค. 2558

สำนักงานการกีฬา จัดแข่งขันกีฬา“รวมพลคนกีฬา โบว์ลิ่งการกุศล SPU” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิด มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหาเงินสมทบกองทุนพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการช่วยเหลือนักกีฬาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ณ เมเจอร์โบว์ล ศูนยการค้าเมเจอร์ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับผลรางวัลการแข่งขันกีฬา “รวมพลคนกีฬา โบว์ลิ่งการกุศล SPU” มีดังนี้…

1.)    รางวัลประเภท ทีม VIP

-ชนะเลิศ          ได้แก่     ทีมสมุทรปราการ ยูไนเต็ด

รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

-รองชนะเลิศ    ได้แก่     ทีมทิสโก้ จำกัด

รับถ้วยรางวัลจาก ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษมหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.)    รางวัลประเภท ทีมทั่วไป

-ชนะเลิศ          ได้แก่     ทีมนิติศาสตร์ เสาร์ อาทิตย์ ม.ศรีปทุม

รับถ้วยรางวัลจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-รองชนะเลิศ    ได้แก่     ทีมห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้

รับถ้วยรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3.)    รางวัลประเภท บุคคลบู้บี้

-ชนะเลิศ          ได้แก่     คุณธัญญากร สวยรูป

รับถ้วยรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4.)    รางวัลประเภท บุคคล VIP ชาย 3 เกมส์รวมสูงสุด

-ชนะเลิศ          ได้แก่     คุณพลกฤต ธนะสังข์

รับถ้วยรางวัลจาก พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5.)    รางวัลประเภท บุคคล VIP หญิง 3 เกมส์รวมสูงสุด

-ชนะเลิศ          ได้แก่     คุณภาวิดา แจ่มศรี

รับถ้วยรางวัลจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6.)    รางวัลประเภท บุคคล ชาย 3 เกมส์รวมสูงสุด

-ชนะเลิศ          ได้แก่     คุณสุทธิพันธ์     จรรณวินเวศรี

รับถ้วยรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.)    รางวัลประเภท บุคคล หญิง 3 เกมส์รวมสูงสุด

-ชนะเลิศ           ได้แก่     คุณณัชชานันท์ จิตรพิลา

รับถ้วยรางวัลจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม