คณะนิติศาสตร์ ครอบรอบ 45 ปี ….. ก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่ความสำเร็จ

8 ต.ค. 2558

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์   และพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นการครบรอบ 45 ปี  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์คณะต่างๆ และนักศึกษา เข้าร่วมอวยพร แสดงความยินดี  ณ  ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ เวลา 09.30 น.  ชั้น 7  อาคาร 1   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยเวลา 13.30 น. มีพิธีติดเข็มประดับไทแก่นักศึกษาใหม่ และมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปัทมา  ชั้น 4  อาคาร1  มหาวิทยาลัยศรีปทุม