พบคำตอบ “ธุรกิจฮาลาล…ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้”

1 ต.ค. 2558

ตอกย้ำการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟังการสัมมนา  เรื่อง  “ธุรกิจฮาลาล…ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้”  โดยวิทยากร คุณมาลี  โชคล้ำเลิศ  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รศ.ดร.อิสมาแอ  อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย  คุณสมชนะ  กังวารจิตต์  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยดีกรีรางวัลระดับโลก3ปีซ้อน  และคุณศรีพรรณ   อมรพูนชัย   รองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนต์ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน   

การจัดสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนการสอน รายวิชา CMM 517 สัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ลงมือจัดงานสัมมนาจริง ดำเนินการเองทุกขั้นตอนของกระบวนการตั้งแต่คิดหาแนวทาง ปฏิบัติงานสัมมนา การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา  มีศิลปวิกกัย  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นที่ปรึกษาโครงการ   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเข้าฟังได้ ตามวันเวลาและสถานที่ในข้างต้น

กำหนดการ
เวลา 16.00 – 17.00 น.  ลงทะเบียน/ชิม…ช็อป…ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลบริเวณหน้างาน
เวลา 17.00 – 17.15 น.  พิธีเปิดการสัมมนา
                                - พิธีกรกล่าวต้อนรับ (คุณสุเมธ เด่นประภา)                     
                                - กล่าวรายงาน โดย คุณสัญญา ปรีชาศิลป์  
                                - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา 
                                ผศ.ดร. กาญจนา  มีศิลปวิกกัย  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
เวลา 17.15 – 18.45 น. สัมมนา เรื่อง “ธุรกิจฮาลาล…ธุรกิจดาวรุ่งที่นักสื่อสารการตลาดไม่อาจละสายตาได้”                                 โดยวิทยากรรับเชิญ
                                1. คุณมาลี  โชคล้ำเลิศ   อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
                                2. รศ.ดร.อิสมาแอ  อาลี  ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย
                                3. คุณสมชนะ กังวารจิตต์  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยดีกรีรางวัลระดับโลก3ปีซ้อน 
                                4. คุณศรีวรรณ อมรพูนชัย รองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนต์ 
เวลา 18.45 – 18.55 น.  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวลา 18.55 – 19.00 น.  พิธีกล่าวขอบคุณ / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และปิดการสัมมนา

สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณสัญญา  ปรีชาศิลป์ มือถือ 081-8369895 และคุณจารุวรรณ   ว่าบ้านพลับ มือถือ 084-7522119