SPU บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

30 ก.ย. 2558

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “บริจาคโลหิต” ให้กับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลาน Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

— การบริจาคโลหิตนอกจากจะทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นแล้ว ยังจะทำให้ร่างกายแข็งแรงตามมาอีกด้วย