วอลเลย์บอลหญิง ม.ศรีปทุม คว้ารองชนะเลิศแชมป์กีฬา 7 สี

28 ก.ย. 2558

ทีมวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาในรายการ “แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา” 2015 ตามโครงการของ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ณ ห้างสรรพสินค้า เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

—– โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ทางด้านคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้โหวตรางวัลทรงคุณค่านักกีฬาให้กับ น.ส.โสรยา พรมหล้า เบอร์ 12 นักศึกษา M.B.A ม.ศรีปทุม ในตำแหน่งผู้เล่นเสิร์ฟยอดเยี่ยม และในตำแหน่งผู้เล่นเซตยอดเยี่ยมไปครอง พร้อมเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และ น.ส.ชติพร กำลังมาก เบอร์ 4 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลในตำแหน่งผู้เล่นสกัดกั้นยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

—– นอกจากนี้ ทีมวอลเลย์บอลหญิง ม.ศรีปทุม ยังได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา ในฐานะรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 150,000 บาท

—– สำหรับรายชื่อทีมงานและนักกีฬา ทีมวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการแข่งขัน “แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา” 2015

-          ผู้จัดการทีม        อ.สุรศักดิ์           ทรัพย์เพิ่ม

-          ผู้ฝึกสอน           อ.จรัล               เนียมทับทิม

-          ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน   อ.บรรจง            สมบัติ

-          ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน   อ.ไตรสิทธิ์          ทิศาเจริญศักดิ์

***รายชื่อนักกีฬา

หมายเลขเสื้อ

ชื่อ-สกุล

คณะ

หมายเหตุ

1

น.ส.ยุพา สนิทกลาง M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2

น.ส.ฐิติมา ศีห่อแก้ว บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

3

น.ส.กรรณิการ์ ธิปะโชติ บริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ

4

น.ส.ชิตพร กำลังมาก บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

5

น.ส.ศิรินทรา สีสุมา บริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ

6

น.ส.จิดาภา ไกยสิทธิ์ บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

7

น.ส.เดือนเพ็ญ อารีเหลือ M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

8

น.ส.ศุลักขณา พันทอง บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

9

น.ส.หทัยรัตน์ จารัตน์ บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

10

น.ส.ฐิตาภา ทองสีดี บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

11

น.ส.น้ำผึ้ง คำอาจ M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

12

น.ส.โสรยา พรมหล้า M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

14

น.ส.เยาวลักษณ์ มหาอ้น M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

15

น.ส.พรธิดา สวัสดิรักษ์ บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

16

น.ส.ทิพย์วิมล ภูคงน้ำ M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

17

น.ส.วนิดา โคตรเรือง M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

18

น.ส.สุธิดา มิ่งมิตวัน บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

19

น.ส.ถาวรีย์ จิตเจริญ บริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ