ศรีปทุม ป้องกันนักศึกษา “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน”

24 ก.ย. 2558

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน” ให้กับนักศึกษากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการป้องกันนักศึกษาวัยใส โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกร ปรุฬวิทย์ อักษรดิษฐ์ จากบริษัทซิเน็นซิค ฟาร์ม่า ประเทศไทย จำกัด ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา