SPU The Professional #5 ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK STORY

23 ก.ย. 2558

 

SPU The Professional #5 ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK STORY

“ก้อง เซปเป้ ” ผู้บุกเบิกเครื่องดื่ม Beauty Drink ที่มียอดขายอันดับ 1 ในไทย พร้อมมุ่งสู่แบรนด์ดังระดับโลก ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การทำธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ให้แตกต่าง ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง ออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม