โรงเรียนอนุบาลสามเสน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง

21 ก.ย. 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดบ้านต้อนรับคณะ V VIP คุณครู นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง (Mock up) กับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach หัวข้อเรื่อง “สายการบินประเทศอาเซียน” เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่เด็กๆ สนใจ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรงให้กับเด็กๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน