นิเทศฯ ควง บัญชี คว้า ดาว-เดือน รับขวัญน้องใหม่ Freshy Day 2015 ม.ศรีปทุม

19 ก.ย. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยรักและสามัคคี ภายใต้กิจกรรม Freshy Day & Freshy night  2015 : Professional & Responsibility ตามโครงการของ สโมสรนักศึกษาและกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

 

— สำหรับรางวัลผลการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

ประเภทรางวัล ดาว-เดือน
ดาว… เดือน…

รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่ คณะบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ คณะนิติศาสตร์

ประเภารางวัล Popular Vote ดาว-เดือน
ดาว        ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ  
เดือน     ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์  

 

ประเภทรางวัล ดาวจำแลง                                  ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
ประเภทรางวัล ดาวจำแลง Popular Vote        ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ