ปฐมนิเทศ นักกีฬาทุน ม.ศรีปทุม ปี 58

15 ก.ย. 2558

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “ปฐมนิเทศนักกีฬาทุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติในฐานะที่เป็นนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อที่จะเป็นตัวแทนนักศึกษาในการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา, เยาวชน และในนามทีมชาติไทยต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

— โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของคณะภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตัวต่อการเรียนการสอนของนักกีฬา” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวต่อการเรียนและการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ซึ่งวิทยากรที่เข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.)    อาจารย์ธรรมศักดิ์ เสนามิตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์

2.)    อาจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์

3.)    อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

— สำหรับนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 181 คน จาก 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย…

ที่

ชนิดกีฬา

ที่

ชนิดกีฬา

1

กอล์ฟ

9

หมากล้อม

2

เปตอง

10

เทเบิลเทนนิส

3

ยูโด

11

เทนนิส

4

เทควันโด

12

ฟันดาบ

5

ฟุตซอล

13

แบดมินตัน

6

บาสเกตบอล

14

คาราเต้-โด้

7

วอลเลย์บอล

15

ฟุตบอล

8

วอลเลย์บอลชายหาด

16

โมโตครอส