อธิการบดี SPU ทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันเกิด

14 ก.ย. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยมีพระเดชพระคุณเจ้า พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระจำนวน 19 รูป ณ ศาลาธัมมธร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา