สุขภาพดีไม่มีขาย กีฬา สกอ. ส่งเสริมโยคะเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

11 ก.ย. 2558

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการ “ส่งเสริมกีฬาโยคะ เพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อส่งเสริมให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีสุขภาพที่ดีและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยรับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการภายในเดือน กันยายน 2558 เฉพาะทุกวันจันทร์ – วันพุธ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

— สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10 ชั้น 5 หรือโทร. 02-579-1111 ต่อ 2136