เชิญฟังสัมมนา “แชร์สนุก โพสต์สนั่น แชทมันส์ๆ รู้ทัน พ.ร.บ.”

11 ก.ย. 2558

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจฟังสัมมนา “แชร์สนุก โพสต์สนั่น แชทมันส์ๆ รู้ทัน พ.ร.บ.” เปิดเนื้อหาพร้อมไขข้อข้องใจ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่เพื่อให้รู้ทันทุกการแชท แชร์ โพสต์ แบบไม่ผิดลิขสิทธ์  โดย นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายณัฐพนธ์ วงษ์สนิท ศิลปินจากค่าย RS ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 16.30 – 19.00 น.  ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

กำหนดการ
16.30 – 17.00 น.  ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
17.00 – 17.15 น.  พีธีเปิดการสัมมนา โดย ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                         – พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่การสัมมนา โดยนางสาวโสภาพรรณ วิรุฬหมาศ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
17.15 – 18.35 น.   สัมมนาเรื่อง “แชร์สนุก โพสต์สนั่น แชทมันส์ๆ รู้ทัน พ.ร.บ. (ลิขสิทธิ์)”             

                          ดำเนินรายการโดย นางสาวณัฐฐา ชื่นพล นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                          โดย วิทยากรรับเชิญ
                          • นางมาลี โชคล้ำเลิศ  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
                          • นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
                          • นายณัฐพนธ์ วงษ์สนิท  ศิลปินค่าย RS

18.35 – 18.45 น.   เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
18.45 – 19.00 น.   พิธีกรกล่าวขอบคุณ
                          มอบของที่ระลึกให้วิทยากรรับเชิญ
                          ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและปิดการสัมมนา
ผู้สนใจสำรองที่ และสอบถามได้ที่ กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ประจำปีการศึกษา  2557   คุณนางสาวกนกรัตน์ หมอนทอง โทร.092-589-6608