“อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ” ผลงานของคณะดิจิทัลมีเดีย SPU

10 ก.ย. 2558

 

“อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ” ผลงานของคณะดิจิทัลมีเดีย ที่ได้รับเกียรติไปร่วมแสดงในงาน “สืบสานตำนานเสือเมืองสุพรรณ”

นักศึกษา สาขา อินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม กำลังเตรียมงานกันอย่างสนุกสนาน กับผลงานชุด “อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ” เป็นผลงาน Interactive Installation ซึ่งได้รับเกียรติเชิญไปร่วมแสดงในงาน “สืบสานตำนานเสือเมืองสุพรรณ” (เสือฝ้าย เสือใบ และเสือมเหศร) ในวันที่ 11-13 กันยายน 58 นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี โดยผลงานชุดนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชา Interactive Design เป็นผู้ให้คำแนะนำ