ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม สร้างประสบการณ์ตรง สร้างบุคลากรดีสู่สังคม

10 ก.ย. 2558

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขา กราฟิกดีไซน์ คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ไม่เพียงแต่เรียนในห้องเรียนเท่านั้น ยังลงพื้นที่เรียนรู้จริง ทำงานจริง ในการออกไปบริการงานออกแบบให้กับชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ และเกิดความเสียสละ เอื้อเฟื้อต่อสังคม