ม.ศรีปทุม เปิดบ้านต้อนรับ น้องๆ ม.ปลาย

9 ก.ย. 2558

กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 330 คน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สัมผัสได้จริง กับห้องปฏิบัติการจริง โดยมีคณาจารย์ รุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน