อธิการบดี ม.ศรีปทุม ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันคล้ายวันเกิด

9 ก.ย. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี โดยมีผู้ร่วมบริจาคสมทบไถ่ชีวิต โค จำนวน 26 ตัว และกระบือ จำนวน 12 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ตัว มูลค่า 760,316 บาท ซึ่งโคและกระบือจะนำเข้าสมทบในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

— ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ได้ดำเนินการไถ่ชีวิต โค-กระบือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2558 รวมระยะเวลา 21 ปี ดังนี้

-ไถ่ชีวิต โค                จำนวน 300 ตัว

-ถ่ชีวิต กระบือ            จำนวน 219 ตัว

รวมทั้งสิ้น                  จำนวน 519 ตัว