สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระราชทานบัตรทรงขอบคุณ ม.ศรีปทุม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

9 ก.ย. 2558

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ “พระราชทานบัตรทรงขอบคุณ” ให้กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีน้ำใจร่วมสามัคคีและสนับสนุนในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ซึ่งมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “รับพระราชทานบัตรทรงขอบคุณ” โดยในโอกาสนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบหมายให้ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนในการเข้ารับพระราชทานบัตรทรงขอบคุณในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา