ม.ศรีปทุม ล้มแชมป์เก่า…!!! แชมป์ 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา 2015

2 ก.ย. 2558

นักวอลเลย์บอลทีมหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เอาชนะแชมป์เก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้วยสกอร์ 3 ต่อ 1 เซต ด้วยสกอร์ 25 : 13, 18 : 25, 14 : 25, 17 : 25 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ “แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา” 2015 เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

— สำหรับรายชื่อทีมงานและนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิงทีม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการแข่งขัน “แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา” 2015

-          ผู้จัดการทีม        อ.สุรศักดิ์           ทรัพย์เพิ่ม

-          ผู้ฝึกสอน           อ.จรัล               เนียมทับทิม

-          ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน   อ.บรรจง            สมบัติ

-          ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน   อ.ไตรสิทธิ์          ทิศาเจริญศักดิ์

…รายชื่อนักกีฬา…

หมายเลขเสื้อ

ชื่อ-สกุล

คณะ

หมายเหตุ

1

น.ส.ยุพา สนิทกลาง M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2

น.ส.ฐิติมา ศีห่อแก้ว บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

3

น.ส.กรรณิการ์ ธิปะโชติ บริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ

4

น.ส.ชิตพร กำลังมาก บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

5

น.ส.ศิรินทรา สีสุมา บริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ

6

น.ส.จิดาภา ไกยสิทธิ์ บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

7

น.ส.เดือนเพ็ญ อารีเหลือ M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

8

น.ส.ศุลักขณา พันทอง บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

9

น.ส.หทัยรัตน์ จารัตน์ บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

10

น.ส.ฐิตาภา ทองสีดี บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

11

น.ส.น้ำผึ้ง คำอาจ M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

12

น.ส.โสรยา พรมหล้า M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

14

น.ส.เยาวลักษณ์ มหาอ้น M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

15

น.ส.พรธิดา สวัสดิรักษ์ บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

16

น.ส.ทิพย์วิมล ภูคงน้ำ M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

17

น.ส.วนิดา โคตรเรือง M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

18

น.ส.สุธิดา มิ่งมิตวัน บริหารธุรกิจ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

19

น.ส.ถาวรีย์ จิตเจริญ บริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ