สื่อมวลชนให้ความสนใจ ตามติด การแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ #2

2 ก.ย. 2558

ทีมข่าวสายการศึกษา สถานีโทรทัศน์ Spring News ให้ความสนใจมาทำสกู๊ปข่าว “โครงการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 2″ (E-Commerce Young Talent Season 2) ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ 3 องค์กรแถวหน้าของไทย โดยมาเก็บภาพบรรยากาศการอบรมภาคปฏิบัติ (Workshop) และสัมภาษณ์อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 11-603 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน