ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 111 ปี กรมยุทธโยธาทหารบก

2 ก.ย. 2558

อาจารย์เปรมจิต  เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดี   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบก  ครบรอบปีที่ 111   โดยมี พลตรีจาตุรนต์ จารุเสน เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ให้การต้อนรับ  ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ กรมยุทธโยธาทหารบก กรุงเทพฯ