สร้างผู้ประกอบการ e-Commerce รุ่นใหม่

28 ส.ค. 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย  บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด (Positif) และบริษัท เพย์ โซลูชั่นส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “การประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 2” (E-Commerce Young Talent Season 2)เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช./ปวส. และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต  เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน