สถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ โดย Prof. Shin Murakumi

28 ส.ค. 2558

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ  เพื่อให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในหัวข้อ Murakami’s Studio and Works : Architecture and Housing Design โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Shin Murakumi อาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก Suigiyama Jogakuen University, Japan ซึ่งบินตรงมาจากญี่ปุ่นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมผ่านมุมมองของชาวญี่ปุ่น  เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แนวคิด ไอเดีย และแรงบรรดาลใจใหม่ๆเพื่อใช้ในงานออกแบบ ณ  ห้อง Theater ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม