นศ. ม.ศรีปทุมพร้อมเดินทางกับ 20 บาท ฉลาดรอบโลก

21 ส.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทแก่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จากโครงการ 20 บาทฉลาดรอบโลก ในโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษากันที่ จูไห่ เซินเจ้น และฮ่องกง พร้อมกิจกรรม Animation Workshop ณ SCAD University Hongkong ในระหว่าง วันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการปลูกฝังรักการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้นำเงินออมวันละ 20 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี (2557) มาเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดน ณ ห้องประชุมบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน