พิธีลงนาม “ปฏิญญารับน้องใหม่” ปี 58

20 ส.ค. 2558

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “ปฏิญญารับน้องใหม่” ประจำปีการศึกษา 2558 กับผู้นำคณะกรรมการนักศึกษาทั้ง 9 คณะกับ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อได้รับทราบปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ถึงเรื่องกฎระเบียนและข้อบังคับในการรับน้องใหม่ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนด โดยมี อาจารย์อรนุช อุตสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่ผู้นำคณะกรรมการนักศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

— โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาพิเศษ ให้กับผู้นำคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการรับน้องต่อไป ในหัวข้อดังนี้

1.)    อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวข้อบรรยายเรื่อง “การรับน้องเชิงสร้างสรรค์”

2.)    อาจารย์พีรพัฒน์ พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวข้อบรรยายเรื่อง “รับน้องผิดๆ มีสิทธิ์ติดคุก”