16 สิงหาคม ม.ศรีปทุม ปฏิบัติงาน “bike for MOM ปั่นเพื่อแม่”

17 ส.ค. 2558

— ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย สำนักงานการกีฬา, สโมสรนักศึกษา และ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการปฏิบัติงานตามโครงการ “bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” จำนวน 100 คน ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพรองค์ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

— สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับผิดชอบ ทั้งสิ้น 2 ภารกิจ ดังนี้

1.) ฝ่ายคีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้มาลงทะเบียน

2.) ฝ่ายอำนวยความสะดวกบริการน้ำดื่มและอาหาร