บุคลากร ม.ศรีปทุม ความรู้สึกเข้าร่วม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

13 ส.ค. 2558

 บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กับส่วนลึกและความรู้สึก ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ
“…bike for MOM ปั่นเพื่อแม่…” 16 สิงหาคม 2558

ผศ.ดร.โสภณ เจริญ : รหัส C2-00218
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*** เริ่มต้นปั่นจาก กรมทหารราบที่ 1 (กองทัพบก) ไปถึง กรมทราบราบที่ 11
และปั่นกลับไปที่ กรมทหารราบที่ 1 (กองทัพบก)

“…รู้สึกปลาบปลื้มครับที่พระองค์ท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

ฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสก็อยากจะร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านครับ…”

———————————————————————————————-

นายอาคม จงไพศาล : รหัส C3-02779
อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*** เริ่มต้นปั่นจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปถึง กรมทราบราบที่ 11
และปั่นกลับไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“…ปั่นเพื่อแม่ เป็นโครงการดีที่คนไทยทั้งประเทศ เฝ้ารอและติดตามกันอย่างมากครับ

ปกติก็ปั่นจักรยานอยู่แล้วครับ ยิ่งได้ร่วมขบวนปั่นกับพระองค์ท่าน รู้สึกปราบปลื้มอย่างมากครับ…”

———————————————————————————————-

นายเอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล : รหัส C1G-01688
เจ้าหน้าที่สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
***เริ่มต้นปั่นจากลานพระบรมรูปทรงม้า ไปถึง กรมทราบราบที่ 11
และปั่นกลับไปลานพระบรมรูปทรงม้า

“…รู้สึกตื่นเต้นมากครับ เพราะผมจะได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์

ที่พลังของคนไทยทั้งประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน…”

———————————————————————————————-