“วันรพี” 7 สิงหาคม วันรำลึกพระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย

7 ส.ค. 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสเป็น “วันรพี” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านในฐานะผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น“พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” ณ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถศึกษาประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.coj.go.th/day/rapee.html