งานเลี้ยงสังสรรค์ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ชาวปริญญาโทบัญชีศรีปทุม”

8 ม.ค. 2554

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ชาวปริญญาโทบัญชีศรีปทุม” ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวยการ์เด้น