เสริมแกร่งศักยภาพนักศึกษาสู่นักบัญชีมืออาชีพ :

6 ส.ค. 2558

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จับมือสร้างอนาคตเด็กไทยทางด้านสาขาบัญชีร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อม และผลักดันให้กับนักศึกษา เป็นผู้มีศักยภาพแข็งแกร่งทางด้านบัญชี เพื่อก้าวสู่การทำงานเป็นนักบัญชีภาษีอากรในอนาคตต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายสุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคม ผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม