การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 ส.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่น คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รางวัลการพัฒนาศักยภาพสู่อาจารย์มืออาชีพ และพิธีอำลาผู้ที่เกษียณอายุ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ม.ศรีปทุม บางเขน