พันธมิตรทางวิชาการ

3 ส.ค. 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน พร้อมส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณกรกมล สมบูรณ์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ร่วมเป็นประธานลงนาม  ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร  11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน