ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุมร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน

27 ก.ค. 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอุตสาหกรรมการบิน” (The 2nd National Aviation Research Symposium on Global Cooperation in Aviation Industry) โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร