ร่วมมือสรรพากรสอนภาษี

8 ม.ค. 2554

ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ โครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย ร่วมกับนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และตัวแทนมหาวิทยาลัยเอกชนอีก 4 สถาบัน ณ ห้องประชุมพระอุเทน 2 อาคารกรมสรรพากร