คลินิกกีฬา SPU สัญจร โรงเรียนบ้านช่อง จ.สระบุรี

24 ก.ค. 2558

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา นำนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกายเพื่อสังคม ในโครงการ “คลินิกกีฬา : SPU SPORT OFFICE & USR” สอนกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาฟุตบอลให้กับน้องโรงเรียนบ้านช่อง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี นาวิชียร อัมเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา