ศรีปทุม ทำบุญ ตักบาตร หล่อเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 58

22 ก.ค. 2558

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาส “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองและแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนา คือ การทำดีละเว้นความชั่ว และรู้จักทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามโครงการของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา