เสริมศักยภาพการคิดเชิงกลยุทธ์

22 ก.ค. 2558

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหารงานสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล นักพูด และนักเขียนชื่อดัง เป็นวิทยากรในการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้อง Convention อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม