อธิการบดี ม.ศรีปทุม ทำบุญฉลองรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” รางวัล “เสาอโศก”

20 ก.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผศ. พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ครอบครัวพุคยาภรณ์ จัดพิธีทำบุญฉลองรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและรางวัลเสาอโศก จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในชีวิต พร้อมถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และคณาจารย์พระนิสิต จำนวน ๑,๐๐๐ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  และนอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีทำบุญฯ ในครั้งนี้ด้วย