สำเร็จหลักสูตร ABC รุ่น 3

17 ก.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557          เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 120 คน ตามโครงการของ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก (น้องธันย์) ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์เหยื่ออุบัติเหตุรถไฟฟ้า MRT ที่ประเทศสิงคโปร์ทับขาจนต้องตัดขาทิ้งทั้ง 2 ข้าง เมื่อปี 2554มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแชร์ความรู้สึกผ่านแง่คิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ด้วย