UNSEEN คว้าแชมป์ฟุตซอล SPU เพื่อสุขภาพ

17 ก.ค. 2558

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบถ้วยรางวัลและให้โอวาทแก่นักกีฬาในการแข่งขัน “กีฬาฟุตซอลนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษา ตามโครงการของสำนักงานการกีฬา ร่วมกับ ชมรมกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ สนามกีฬาลานกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.)     รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Unseen ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

2.)     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Breaker ได้รับเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 2,500 บาท

3.)     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ลูกติดแม่ ได้รับเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 1,500 บาท

4.)     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม อโคจร ได้รับเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 1,000 บาท