ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม โปรยเสน่ห์ความคิด สะกิดไอเดียฟุ้ง 6 – 9 ส.ค.นี้ @ “เนื้อหอม Exhibition”

17 ก.ค. 2558

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนชมผลงานจากไอเดียสุดฟุ้งของเหล่านักศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม ออกแบบกราฟิก วิชวลแอฟเฟค ในงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ “เนื้อหอม” (Art  Thesis Exhibition)  ซึ่งโครงการนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะดิจิทัลมีเดีย เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สายตาสาธารณะชนในเชิงประจักษ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาในระดับบัณฑิต แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับชมผลงานด้านศิลปกรรม มีกำหนดการจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558
เวลา 16.00 – 17.00 น. – แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนหน้างาน
เวลา 17.00 – 18.00 น. – ประธานนักศึกษา กล่าวรายงานเปิดงาน แสดง show reel ศิลปะนิพนธ์ – ประธานในพิธีขึ้นกล่าวต้อนรับและเปิดพิธีการงานแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์                                                        

                                 – ประธานและแขกผู้มีเกียรติเข้าชมงานนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
เวลา 10.00 – 21.00 น. – เปิดให้เข้าชมผลงาน

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558
เวลา 9.00 – 21.00 น. – เปิดให้เข้าชมผลงาน
เวลา 13.00 – 13.30 น. – การแสดงของนักศึกษา
เวลา 13.30 – 14.30 น. – เนื้อหอม : TALK โดยอาจารย์สาขา อนิเมชั่น
เวลา 14.30 – 17.00 น. – นักศึกษา Presert ผลงานศิลปนิพนธ์ให้แขกกับผู้มีเกิยรติ
เวลา 17.00 – 18.00 น. – เนื้อหอม : TALK โดยอาจารย์สาขาอาร์ต

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558
เวลา 9.00 – 21.00 น. – เปิดให้เข้าชมผลงาน
เวลา 14.00 – 14.30 น. – การแสดงของนักศึกษา (เล่นดนตรี)
เวลา 14.30 – 15.30 น. – เนื้อหอม : TALK โดยอาจารย์สาขา อินเตอร์แอคทีพและเกม
เวลา 15.30 – 17.00 น. – การแสดงของนักศึกษา
เวลา 17.00 – 18.00 น. – เนื้อหอม : TALK โดยอาจารย์สาขากราฟิก
เวลา 18.00 – 20.00 น. – กล่าวปิดงาน และกิจกรรรม รุ่นพี่รุ่นน้อง

ติดตามรายละเอียดใน facebook ได้ที่ SDM Thesis Exhibition
https://www.facebook.com/spermexhibition

ชื่นชมตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง

ชื่องาน : Hospital Haunted ” BE LOST “
ประเภทงาน : Interactive and Game
สาขา : Interactive and Game
เจ้าของผลงาน : นายจัตุพร รักไทยเจริญชีพ
งานตัวอย่าง : https://www.youtube.com/watch?v=iD1AjAxfokc

ชื่องาน :  Azov
ประเภทงาน : Visual Effects
สาขา : Visual Effects
เจ้าของผลงาน : นายณรงค์พล จึงสงวนสิทธิ์
งานเต็ม : https://vimeo.com/127450463

ชื่องาน : Breaking Zoo
ประเภทงาน : 3D Animation
สาขา : Computer Animation
เจ้าของผลงาน : นายประกาศิต นวลศรี
งานเต็ม :

https://www.youtube.com/watch?v=IZWK2Ee8cj0&index=7&list=PL7yH_Fp5vmNyJllExCT0YKZANHh9psE7c

 

ชื่องาน : Memory
ประเภทงาน : 2D Animation
สาขา : Computer Animation
เจ้าของผลงาน : นายวัฒนา ปัญญาดี
งานเต็ม : https://www.youtube.com/watch?v=WNpk9-g4qFQ&list=PL7yH_Fp5vmNyJllExCT0YKZANHh9psE7c&index=6

ชื่องาน :  entrocore
ประเภทงาน : Game
สาขา : Game
เจ้าของผลงาน : นายจิรวัฒน์ เตชะปรีชาวงศ์ และ นายวีระชัย โรหิตาจล
งานเต็ม : https://www.youtube.com/watch?v=yzi61uaB-2I

ชื่องาน : MAN WITH THE DRAGON
ประเภทงาน : Motion
สาขา : Digital Arts
เจ้าของผลงาน : นายพรเทพ ธิติมาธนาภรณ์
งานเต็ม :
https://www.youtube.com/watch?v=ZIzGXJPDXtg&list=PL7yH_Fp5vmNwSRkID1L3QOZazTdxBOa5J&index=2

ชื่องาน : UNKNOWN WORLD : THE WAY OF PAIN
ประเภทงาน : Motion
สาขา : Digital Arts
เจ้าของผลงาน : นายภัทรพล ห้วยหงษ์ทอง
งานเต็ม : https://www.youtube.com/watch?v=ctSaOT1G6Do&list=PL7yH_Fp5vmNwSRkID1L3QOZazTdxBOa5J&index=3

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #DigitalMedia #Sdm #Digitalarts #Animation #GraphicDesign #InteractiveAndGame #VisaulEffect