นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 58

14 ก.ค. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ 2558  “SPU International Education Fair 2015” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิ อเมริกา แคนนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิส ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ บริการให้คำปรึกษาเรื่องแผนการเรียน รายละเอียดค่าใช้จ่ายและคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศ พร้อมร่วมเล่นเกมส์และตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา และการบรรยายพิเศษ “เทคนิคเพื่อการพิชิต TOEFL, IELTS, TOEIC” โดย อ.อุบล พันธ์อุบล ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บริเวณทางเข้า-ออก  ชั้น 1  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน