ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” ปี 2558

8 ก.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวัน  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี” ประจำปี พ.ศ.2558  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5